Χρήση φυτοφαρμάκων

Ιανουαρίου 15, 2009 at 10:25 μμ Σχολιάστε

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ *

* Ελληνική Εθνική Επιτροπή: «Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας»

Τα φυτοφάρμακα είναι ένας από τους παράγοντες, που συνετέλεσαν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής τα τελευταία 40 χρόνια. Μυκητοκτόνα, Εντομοκτόνα, Ζιζανιοκτόνα και διάφορα άλλα υλικά όπως απολυμαντικά εδάφους, φυτορμόνες, ανόργανα άλατα κ.λπ, συνέβαλαν από τη δεκαετία του ’50 σε μία θεαματική αύξηση των αποδόσεων με εκπληκτικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση των εχθρών των καλλιεργειών. Σήμερα, η εικόνα είναι διαφορετική.

Η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των παθογόνων οργανισμών και η εμφάνιση σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερης αντίστασης, οδηγούν μοιραία στη χρήση όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων και στη συσσώρευση επικίνδυνων ή τοξικών ουσιών στο έδαφος, στα νερά και στα γεωργικά προϊόντα είτε αυτά είναι τρόφιμα είτε πρώτες ύλες.

Η αλόγιστη χρήση τους προκαλεί πολλά προβλήματα στα διάφορα ζώα και φυτά, ρυπαίνει το υπέδαφος και τα υπόγεια νερά, διαταράσσει την ισορροπία του περιβάλλοντος και σε πολλές περιπτώσεις προκαλεί σοβαρές ή μόνιμες βλάβες στην υγεία ή και θάνατο.

Η τάση της τελευταίας πενταετίας δείχνει μία σαφή μείωση της χρήσης. Επίσης υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από τους παραγωγούς για φάρμακα με επιλεκτική ειδική δράση καθώς επίσης και για τη λεγόμενη «ολοκληρωμένη καταπολέμηση», όπου χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα όπως φυσικοί εχθροί των παρασίτων, παγίδες με διάφορες ελκυστικές ουσίες (π.χ. ορμόνες φύλων) καθώς και καλλιεργητικά μέτρα (όπως η ισορροπημένη λίπανση, τα κατάλληλα κλαδέματα τα σωστά ποτίσματα) που βελτιώνουν την άμυνα των φυτών.

Επειδή όμως η συνύπαρξή μας με τα φάρμακα αυτά δεν είναι δυνατόν να σταματήσει αμέσως ή απότομα θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιές από τις φάσεις της ύπαρξής τους είναι οι πιο επικίνδυνες, πώς μπορούμε να προσέξουμε και ποια μέτρα προφύλαξης πρέπει να παίρνουμε κάθε φορά.

Όλα τα πιο κάτω φυτοφάρμακα θεωρούνται ένοχα για πολλές δηλητηριάσεις, γεγονός που επιτείνει ή έλλειψη συστηματικής πληροφόρησης και αυστηρού ελέγχου. Φυτοφάρμακα που απαγορεύονται στη χώρα μας είναι δυνατόν να εμπεριέχονται μέσα στα τρόφιμα που εισάγονται από χώρες όπου η χρήση τους επιτρέπεται ή δεν ελέγχεται.

 • DDT: Εντομοκτόνο απαγορευμένο στην Ελλάδα από το 1972, προκαλεί καρκίνο και βλάβες στο νευρικό σύστημα. Παρουσιάζει μεγάλη χρονική παραμονή στο έδαφος και στα συντηρούμενα τρόφιμα.
 • Lindane: Εντομοκτόνο περιορισμένης χρήσης στην Ελλάδα, ισχυρό καρκινογόνο και με μεγάλη υπολειμματικότητα.
 • Drins (Dieldrin, Aldrin, Endrin): Εντομοκτόνα απαγορευμένα στην Ελλάδα από το 1972, καρκινογόνα και προκαλούν σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο
 • 2,3,5-T: Ζιζανιοκτόνο απαγορευμένο στην Ελλάδα, περιέχει προσμίξεις 3,37,8 διοξίνης, ισχυρού καρκινογόνου
 • Heptachlor: Εντομοκτόνο απαγορευμένο στην Ελλάδα, καρκινογόνο.
 • Paraquat: Ζιζανιοκτόνο επιτρέπεται στην Ελλάδα, ισχυρά τοξικό για όλα σχεδόν τα ζώα και τον άνθρωπο.
 • Pentachlorofenol: Εντομοκτόνο απαγορευμένο στην Ελλάδα προκαλεί βλάβες στο συκώτι και το νευρικό σύστημα.
 • Compechlor: Εντομοκτόνο απαγορευμένο στην Ελλάδα, αντικατέστησε σε πολλές χρήσεις το DDT, έχει όμως τις ίδιες παρενέργειες.
 • Parathion: Εντομοκτόνο νευροτοξικό, επιτρέπεται στην Ελλάδα, ισχυρά τοξικό.
 • Ethylene Bromide: Μυκητοκτόνο, απαγορευμένο στην Ελλάδα, ισχυρό καρκινογόνο.
 • Chlordemeform: Εντομοκτόνο, απαγορευμένο στην Ελλάδα, ισχυρά τοξικό, προκαλεί καρκίνο και βλάβες στο στομάχι.

  Κάθε χημικό υλικό που χρησιμοποιείται στην αγροτική παραγωγή θα πρέπει να έχει κατάλληλη και προσεκτική μεταχείριση.

  Προσοχή στις ελαττωματικές συσκευασίες (κουτιά που δεν είναι κλεισμένα καλά συσκευασίες που στάζουν κ.λπ.)

  Τα φάρμακα που αγοράστηκαν, θα πρέπει να τοποθετούνται στο πόρτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου δηλαδή έξω από το χώρο των επιβατών, όπου θα πρέπει να μένουν μόνο για το χρονικό διάστημα της μεταφοράς.

  Να μην έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (π.χ. χρήση κοινής σακούλας για το ψωμί και το εντομοκτόνο) ή με άλλα αντικείμενα κοινής καθημερινής χρήσης όπως εφημερίδες, ρούχα, παιχνίδια κ.ά. Να λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο, ώστε η συσκευασία να παραμένει άθικτη μέχρι τον τελικό προορισμό.

  Η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο απομονωμένο και καλά αεριζόμενο χώρο που κλειδώνει. Ο χώρος αυτός (αποθήκη) δεν πρέπει να έχει υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ δεν πρέπει να τοποθετούνται εκεί τρόφιμα, οικιακά είδη, όπως σκούπες, απορρυπαντικά, ρούχα, κ.λπ.

  Μετά την τοποθέτηση των σκευασμάτων στην αποθήκη, ο χρήστης πρέπει να πλένει πολύ καλά τα χέρια του.

  Χ Ρ Η Σ Η

  Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης δεν πρέπει να έρθουν σε άμεση επαφή με τη χημική ουσία το δέρμα, τα μάτια ή / και το αναπνευστικό σύστημα, ο χρήστης, πριν τη χρήση του φαρμάκου παίρνει τα κατάλληλα μέτρα (ειδική αδιάβροχη στολή, γάντια, μάσκα και μπότες).

  Δεν πρέπει να καπνίζει, να τρώει ή να πίνει όσο διάστημα ασχολείται με την προετοιμασία του διαλύματος, οι δε οδηγίες του σκευάσματος θα πρέπει να τηρούνται απόλυτα και να υπολογίζονται σωστά οι δόσεις και ο αναλογίες.

  Τονίζεται ότι μεγαλύτερη δόση όχι μόνο δε φέρνει καλύτερα αποτελέσματα αλλά αντίθετα σημαίνει μεγαλύτερο χρηματικό κόστος, μικρότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερο χρόνο για να γίνει το φάρμακο ακίνδυνο και αυξημένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

  Στις εργασίες ψεκασμού ο χρήστης χρησιμοποιεί τα κατάλληλα ψεκαστικά εργαλεία και μηχανήματα. Ψεκάζει σύμφωνα με τη φορά του ανέμου με τις δόσεις ακριβώς που αναγράφονται στην ετικέτα. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται τις κατάλληλες ώρες της ημέρας και φυσικά την κατάλληλη χρονική περίοδο. Εάν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού προσέχουμε να απέχει από τον προηγούμενο και τον τυχόντα επόμενο το κατάλληλο χρονικό διάστημα.

  Μετά από κάθε ψεκασμό, πρέπει να περάσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για κάθε καλλιέργεια και χημική ουσία, πριν να μπει πάλι ο χρήστης στο κτήμα για να κάνει κάποιες άλλες εργασίες.

  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! ! !

 • Μην πετάτε σε τυχαία μέρη κουτιά και υπολείμματα συσκευασίας φυτοφαρμάκων. Σε συνδυασμό με τον αέρα και τη βροχή μπορούν να μολύνουν τα νερά και το έδαφος και να προκαλέσουν δηλητηριάσεις.
 • Αποφεύγετε τους άσκοπους και ανεπίκαιρους ψεκασμούς. Δεν ωφελούν τις καλλιέργειες και επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοφάρμακα που συνιστούνται επίσημα & είναι εγκεκριμένα για τις καλλιέργειες που προορίζονται
 • Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας σχολαστικά.
 • Κρατάτε πάντα τα φυτοφάρμακα μακριά από τρόφιμα, ανθρώπους, ρούχα και ζώα.
 • Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες ποσότητες φυτοφαρμάκων από αυτές που προτείνουν οι γεωπόνοι και οι οδηγίες χρήσης
 • Μη συλλέγετε πρόωρα και διαθέτετε στην κατανάλωση τους καρπούς πριν περάσει το καθορισμένο για κάθε καλλιέργεια και χημική ουσία χρονικό διάστημα.

  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

 • Επίδραση στο νευρικό σύστημα (αλλοιώσεις – μεταβολές λειτουργίας του, παράλυση).
 • Επίδραση στο γαστροεντερικό σύστημα στομαχικές διαταραχές, δηλητηριάσεις, παθήσεις νεφρών, παθήσεις ήπατος).
 • Επίδραση στην όραση.
 • Επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα (παθήσεις βρόχων, πνευμόνων).
 • Επίδραση στο οστεοαρθριτικό σύστημα.
 • Επίδραση στο αιμοποιητικό σύστημα.
 • Αναστολή βιολογικών λειτουργιών του οργανισμού.
 • Μετάλλαξη-Τερατογέννεση (έμβρυα).
 • Καρκίνοι (δέρματος, πνεύμονα, στομάχου, στόματος, οισοφάγου, λέμφωμα, προστάτη, αναπνευστικό σύστημα.
 • Επίδραση στο δέρμα (δερματίτιδα, εγκαύματα).

  ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ, ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  Οικιακές χρήσεις όπως υλικά καθαρισμών και απολυμάνσεων, χρήσεις υγραερίου, διαλύτες χρωμάτων κ.ά., αποτελούν μερικές ομάδες των υλικών αυτών. Εφ’ όσον τα είδη αυτά χρησιμοποιούνται με προσοχή, τότε δεν προκαλούνται κίνδυνοι για την υγεία.

  Υλικά Καθαρισμού

  Το υλικό που χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον είναι η Αμμωνία ή παράγωγα αυτής. Πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης. Πολλά υλικά περιέχουν Χλώριο το οποίο όμως αντιδρά βίαια με τα προϊόντα της αμμωνίας. Γι αυτό το λόγο δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύουμε διάφορα υγρά καθαρισμού μεταξύ τους. Στην περίπτωση όπου η αμμωνία έρθει σε επαφή με το χλώριο, το αέριο που ελευθερώνεται (χλωριούχο αμμώνιο) είναι τοξικό για τον άνθρωπο, και ανάλογα με τη συγκέντρωσή του, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές στομαχικές διαταραχές ή και απώλεια των αισθήσεων.

  Eντομοκτόνα, Μυκητοκτόνα, Παρασιτοκτόνα.

  Kαι σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά οι οδηγίες χρήσης και ΜΟΝΟ για το σκοπό που προορίζεται το κάθε υλικό. Για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο εντομοκτόνο για τα κουνούπια, ως κατσαριδοκτόνο και το αντίθετο. Η διαφορά είναι ότι, στην μεν πρώτη περίπτωση το αέριο αναμιγνύεται με τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας, στην δε δεύτερη περίπτωση είναι βαρύτερο από τον αέρα και ψεκάζεται μότο σε επιφάνειες, όπως δάπεδα ντουλάπια κ.λπ. Εάν χρησιμοποιηθούν αντίστροφα, εγκυμονούνται κίνδυνοι στο αναπνευστικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, κατά τους ψεκασμούς πρέπει να αποφεύγεται να αναπνέονται τα υλικά αυτά και να μην παραμένουν άνθρωποι και ζώα σε χώρους, όπου ο οσμή των εντομοκτόνων είναι ιδιαίτερα αισθητή.

  Όταν γίνονται απολυμάνσεις από επαγγελματικά συνεργεία να σιγουρεύεστε:
  1) Κάθε υλικό που χρησιμοποιείται να ανοίγεται μπροστά σας ώστε να είστε σίγουροι για το τι χρησιμοποιείται. Οι δε τυχόν αναμίξεις να γίνονται με ΝΕΡΟ
  2) Στη συσκευασία να αναγράφεται ότι το υλικό είναι ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ
  3) Το συνεργείο ή ο χημικός που σας κάνουν την απολύμανση είναι υποχρεωμένοι να σας δίνουν την ονομασία και τις προδιαγραφές των χημικών που χρησιμοποιούν. Μη ξεχνάτε να το ζητάτε πάντα.
  4) Η αποτελεσματικότητα της ενομοκτονίας εξαρτάται άμεσα από το κλίμα της περιοχής (ξηρό ή υγρό), την τοποθεσία (βουνό ή θάλασσα, λίμνες, ποτάμια) και κυρίως από την επιμέλεια της εργασίας και φυσικά της χρήσης του κατάλληλου υλικού ανά περίπτωση.

  Σε περίπτωση όπου είναι απαραίτητη η μυοκτονία:
  1) Απομάκρυνση και όχι εξόντωση ποντικών επιτυγχάνεται με υπερήχους. Η μέθοδος αυτή είναι πολυδάπανη χωρίς να αποφέρει πάντοτε ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα προκαλεί επιβλαβείς επιδράσεις στον άνθρωπο (κεφαλαλγία, εκνευρισμό και άλλες διαταραχές) καθώς τα υψηλής συχνότητας κύματα υπερήχων προσβάλλουν τον εγκέφαλο. Η μέθοδος αυτή συνιστάται σε χώρους οι οποίοι παραμένουν για μεγάλα διαστήματα μή κατοικήσιμοι (εξοχικά, αποθήκες κ.λπ).
  2) Υπάρχουν τρόποι εξόντωσης των ποντικών (πλην της φάκας και της γάτας !) πολύ αποτελεσματικοί και ακίνδυνοι για την υγεία, καθώς χρησιμοποιούν μ ή τ ο ξ ι κ ά υλικά. Το γεγονός αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα οικογένειες οι οποίες έχουν ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.

  Εύφλεκτα Υλικά

  Το οινόπνευμα, το πετρέλαιο, η ακετόνη (ασετόν), η βενζίνη, το νέφτι είναι παραδείγματα εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιούμε συχνά στην καθημερινή μας ζωή. Τα μέτρα που σας προτείνουμε είναι απλά και βασικά.

 • Ολα τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο συγκεκριμένο, μή προσιτό στα παιδιά και ε ν ν ο ε ί τ α ι εφοδιασμένο με τον απαραίτητο πυροσβεστήρα, του οποίου τη χρήση γνωρίζουν όλα τα μέλη του σπιτιού.
 • Εφ’ όσον τα υλικά αυτά είναι φυλαγμένα σε στεγανά μεταλλικά δοχεία, τότε όταν τα αδειάζουμε από ένα δοχείο σε άλλο πρέπει να είναι και τα δύο συνδεδεμένα μεταξύ τους με ένα εξισωτικό αγωγό. Ενα μπρούντζινο σύρμα με ένα άγκιστρο σε κάθε άκρο του είναι κατάλληλο για να εμποδίσει τη δημιουργία ηλεκτρικών σπινθήρων την ώρα της ροής των ευφλέκτων υγρών.
 • Η βενζίνη πρέπει να αποφεύγεται παντελώς να χρησιμοποιείται μέσα σε κλειστό χώρο (σαν είδος καθαρισμού). Σήμερα υπάρχουν πολλά υλικά μη εύφλεκτα και λιγότερο τοξικά με τις ίδιες καθαριστικές ιδιότητες της βενζίνης που μπορούν να την αντικαταστήσουν.

  Θεωρούμε πλέον αυτονόητο ότι όποτε χρησιμοποιείτε κάποιο εύφλεκτο υλικό έχετε ήδη απομακρύνει κάθε πιθανό έναυσμα (τσιγάρα κ.λπ.)

 • Το πετρέλαιο θέρμανσης άν και έχει υψηλό σημείο ανάφλεξης (άνω των 100 βαθμών Κελσίου) θεωρείται εύφλεκτο υλικό και απαιτεί την τήρηση βασικών μέτρων πυρασφάλειας. Γι’ αυτό το λόγο στο λεβητοστάσιο του σπιτιού σας ή της πολυκατοικίας όπου μένετε, είναι απαραίτητος ο πυροσβεστήρας οροφής, ο οποίος, όμως πρέπει να ελέγχεται ετησίως (μανόμετρο κ.λπ.)
 • Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις συσκευές υγραερίου όπως φούρνοι, γκαζάκια, κ.λπ. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν καθημερινά από διάρρηξη (έκρηξη) φιαλιδίων προπανίου (γκαζάκια) κυρίως λόγω έλλειψης απαιτούμενης προσοχής και εσφαλμένων χειρισμών. Κάθε φορά που τοποθετείτε φιαλίδιο στην ανάλογη συσκευή, σιγουρευτείτε πρώτα ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου (ελαττωματικό από κατασκευής, ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος σαν σφύριγμα). Στην περίπτωση αυτή ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ, αφήνετε το αέριο να εκτονωθεί μόνο του σε εξωτερικό χώρο (κήπο, βεράντα, κ.λπ.) και μετά το πετάτε. Όταν τα μέρη της συσκευής είναι θερμά από προηγούμενη χρήση, μην προβαίνετε στην αλλαγή φιαλιδίου. Οι φιάλες υγραερίου αποθηκεύονται πάντα σε μέρη δροσερά και ποτέ στο εσωτερικό του σπιτιού.
 • Οι διαλύτες των χρωμάτων, όπως το νέφτι, ο αιθέρας, η νάφθα, η βενζόλη κ.ά. αποτελούν, υγρά εύφλεκτα και τοξικά, και δημιουργούν ερεθισμούς στο δέρμα. Τα υλικά αυτά πρέπει να αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο χώρο, δροσερό, όσο δυνατό απομακρυσμένο από το σπίτι τηρούμενων όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων μέτρων προστασίας. Προσπαθείτε να χρησιμοποιείτε υδατοδιαλυτά χρώματα με κατά πολύ μειωμένη τοξικότητα και φυσικά άφλεκτα.
 • Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είτε για δάπεδα ξύλινα, είτε για τα έπιπλα σας είναι ώς επί το πλείστον τοξικά και πρέπει να αποφεύγετε να τα αναπνέετε κατά τη χρήση τους (χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα), ή να παραμένετε στους χώρους όπου η οσμή τους είναι ιδιαίτερα έντονη.

  Να θυμάστε πάντα ότι το πιό ευαίσθητο όργανο ανίχνευσης τοξικών αερίων είναι η … Μύτη. Οταν λοιπόν σας προειδοποιεί μην την αγνοείτε

  Οξέα και Καυστικά Υγρά

  Τα οξέα παρουσιάζουν τόσον κινδύνους δηλητηριάσεων, όσον και κινδύνους σοβαρών εγκαυμάτων. Μερικά οξέα όπως το θειϊκό οξύ (βιτριόλι), όταν έρθουν σε επαφή με ορισμένα υλικά, (χαρτιά, άχυρα, ξύλα κ.λπ.) δημιουργούν μεγάλη θερμότητα που μπορεί να φθάσει τους 1200 Κελσίου και να προκαλέσουν πυρκαγιά. Aλλα οξέα (καθαριστικά αποφράξεων όπως το νιτρικό οξύ (ακουαφόρτε), βγάζουν ιδιαίτερα τοξικούς ατμούς. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται αναπνευστική προστασία, και αποφυγή εισπνοής τους.

  Η ασφάλεια η προσωπική μας, των ανθρώπων που αγαπάμε αλλά και όλων των συνανθρώπων μας αποτελεί ευθύνη όλων και για το σύγχρονο άνθρωπο είναι πλέον «τρόπος σκέπτεσθαι» και συνθήκη «εύ ζήν»

  Αριστοθέα Λαζαρίδου
  Χημικός Μηχανικός M.Sc. Ch.E.

  Το άρθρο αυτό προέρχεται από Fire Rescue News | Online Magazine
  http://www.fire.gr/portal

  Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
  http://www.fire.gr/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=51

 • Advertisements

  Entry filed under: SAVE THE PLANET. Tags: .

  Ραδόνιο – Απρόσκλητος επισκέπτης Νεό Συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών

  Σχολιάστε

  Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

  Λογότυπο WordPress.com

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Google+

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Twitter

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Facebook

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  w

  Σύνδεση με %s

  Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


  Ημερολόγιο

  Ιανουαρίου 2009
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  « Δεκ.   Φεβ. »
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  

  Most Recent Posts


  Αρέσει σε %d bloggers: