Πράσινες Ταράτσες

Ιανουαρίου 5, 2009 at 6:12 πμ Σχολιάστε

Προκειμένου να σχηματίσουμε από την αρχή μια εικόνα για το περιεχόμενο του άρθρου, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί ένα κομμάτι από την ομιλία του Δημάρχου Αθηναίων, Νικήτα Κακλαμάνη, στα εγκαίνια της 1ης έκθεσης «Πράσινες ταράτσες – Ολάνθιστα μπαλκόνια»: Στην Αθήνα υπάρχουν 40.000 κτίρια. Εάν το 1% αυτών που είναι 400, ακολουθήσουν την προτροπή του Δήμου Αθηναίων και κάνουν πράσινα μπαλκόνια ή πράσινες ταράτσες, του χρόνου η Αθήνα θα έχει μια άλλη μορφή. Με μόνο το 1%. Φανταστείτε, τι εικόνα θα αποκτήσει η Αθήνα, αν αυτό το ποσοστό φτάσει στο 10%, που δεν είναι στόχος που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Αυτές οι σκέψεις θα μπορούσαν να γίνουν για τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα και γενικότερα για οποιοδήποτε αστικό κέντρο. Άραγε θα μπορούσε κάποιος από τους αναγνώστες να φανταστεί πως θα ήταν η γειτονιά στην οποία ζει, με το 10% των κτιρίων να είχε πράσινες ταράτσες ή μπαλκόνια;

Όλα τα προηγούμενα, σχημάτισαν στο μυαλό του κάθε αναγνώστη μια αισθητικά ωραία εικόνα. Η αισθητική λοιπόν, είναι ένα από τα βασικά οφέλη των «πράσινων ταρατσών». Βέβαια δεν είναι και το μοναδικό όφελος. Στη συνέχεια παρατίθενται και αναλύονται τα περισσότερα και βασικότερα οφέλη των ταρατσόκηπων.

 • Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο αέρας που αναπνέουμε, δεν είναι πια «καθαρός», κυρίως στο αστικό περιβάλλον. Τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι σχετικά ανεβασμένα, όπως επίσης και η σκόνη και άλλοι ρύποι. Τα φυτά, (συνεπώς και οι πράσινες ταράτσες και τα μπαλκόνια) παράγουν οξυγόνο (Ο2) καταναλώνοντας διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

12CΟ2 + 12Η2Ο → 2C6Η12Ο6 + 6O2 + 6Η2Ο

Παράλληλα, οι ταρατσόκηποι συγκρατούν και φιλτράρουν τη σκόνη.

 • Ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία μικροκλίματος

Η ύπαρξη ενός ταρατσόκηπου αλλάζει σε μια μικρή ακτίνα γύρω του τις παραμέτρους του κλίματος. Επηρεάζει τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ποιότητα του αέρα, σε αρκετές περιπτώσεις και τον άνεμο. Μ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη δημιουργία ενός μικροκλίματος, κάτι που δεν μπορεί να γίνει εύκολα με τεχνικά μέσα (σκεφτείτε και συγκρίνετε, για παράδειγμα, τη σκιά ενός δέντρου και τη σκιά μιας ομπρέλας το καλοκαίρι… τι θα προτιμούσατε;).

 • Παροχή χώρων ψυχαγωγίας, αναψυχής, κοινωνικοποίησης

Δεδομένου του ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες πόλεις έχουν καταλήξει σε τσιμεντουπόλεις, η δημιουργία ταρατσόκηπων αποτελεί μια λύση ενάντια στον μικρό αριθμό πάρκων και στη μικρή έκταση δάσους που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο (για παράδειγμα στην Αθήνα αναλογεί το μικρότερο ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο, είναι τελευταία στην παγκόσμια κατάταξη. Ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος περιγράφει ως «ανεκτή» την αναλογία 10 τετραγωνικών μέτρων πρασίνου ανά κάτοικο, η Αθήνα εδώ και τρεις δεκαετίες προσφέρει μόλις 2,5 τετραγωνικά μέτρα «ανάσας» σε κάθε έναν από τους κατοίκους της. (Ηλίας Καϊναδάς, ερευνητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Ελευθεροτυπία – 02/12/2007))

 • Θερμομόνωση

Μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ενός κτιρίου καταναλώνεται για τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων. Η πράσινη στέγη – μπαλκόνι – εκτός από τα υπόλοιπα οφέλη συντελεί και στην θερμομόνωση των κατασκευών. Σε έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι πράσινες στέγες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη θερμική απόδοση μιας σκεπής μέσω της σκίασης, της μόνωσης και της εξατμισοδιαπνοής. Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι μια πράσινη στέγη θα μπορούσε να μειώσει τη θερμοκρασία και την καθημερινή διακύμανση θερμοκρασίας σημαντικά στους θερμότερους μήνες (άνοιξη και καλοκαίρι). Η πράσινη στέγη επίσης συγκράτησε τη ροή θερμότητας μέσω της σκεπής και μείωσε τη μέση καθημερινή καλοκαιρινή ενεργειακή ζήτηση, που οφειλόταν στη ροή θερμότητας μέσω στέγης, κατά περισσότερο από 75%. Ενώ η περιβαλλοντική θερμοκρασία υπερέβη τους 30°C για 10% των ημερών κατά τη διάρκεια της 22μηνης περιόδου παρατήρησης, η θερμοκρασία στέγης αναφοράς (απλή στέγη) πήγε επάνω από 30°C κατά τη διάρκεια του μισού από το χρόνο, έναντι σε μόνο 3% του χρόνου για την πράσινη στέγη. (THERMAL PERFORMANCE OF GREEN ROOFS THROUGH FIELD EVALUATION, Karen Liu and Bas Baskaran, National Research Council, Institute for Research in Construction)

 • Συγκράτηση του νερού της βροχής

Σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι ταρατσόκηποι στην συγκράτηση της βροχής και την επιβράδυνση της εκροής των ομβρίων στους κύριους αποχετευτικούς αγωγούς. Διεξήχθη το εξής πείραμα:

Σε δύο διαφορετικά υποστρώματα ταρατσόκηπου, εφαρμόστηκε ένταση βροχής 5,5 x 10-6 ms-1 και διάρκειας 13,8 x 103 sec (3,83 ώρες) στο υπόστρωμα 1 και 12 x 103 sec (3,33 ώρες) στο υπόστρωμα 2 και σημειώθηκε συγκράτηση των ομβρίων 52,1% και 55,11% αντίστοιχα στα δύο υποστρώματα. Για το υπόστρωμα 1 η εκροή των ομβρίων άρχισε 5,42 x 103 sec (90 min ή 1,5 ώρα) μετά την έναρξη της βροχής ενώ αντίστοιχα 5,28 x 103 sec (88min) καθυστέρησε η εκροή του υποστρώματος 2.

Υδρογράφημα

Υδρογράφημα


Πληροφοριακά, το υπόστρωμα 1 αποτελούνταν από κομπόστα και ελαφρόπετρα σε αναλογία 7:3 κ.ό. ενώ το υπόστρωμα 2 από κομπόστα και κεραμοχάλικο σε αναλογία 7:3 κ.ό.

(Πηγή: Δ.Ι.Μπαμπίλης – Π. Λόντρα, Γ.Π.Α. – Τμήμα Α.Φ.Π. & Γ.Μ., Εργ. Γ. Υδραυλικής)

Η συγκράτηση των νερών της βροχής και η καθυστερημένη απόδοσή τους συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία από πλημμύρες.

 • Η δημιουργία του μικροκλίματος και η ρύθμιση – μείωση της θερμοκρασίας συμβάλλει στην καταπολέμηση του φαινομένου της αστικής νησίδας (της διαφοράς, δηλ. της θερμοκρασίας που παρατηρείται συγκρίνοντας τα προάστια με το κέντρο μιας πόλης – π.χ. στο Πάρισι έχει παρατηρηθεί διαφορά θερμοκρασίας μέχρι και 13ο C).

 • Η εφαρμογή μόνωσης στην πράσινη στέγη συντελεί στην υγρομόνωση του κτιρίου (με την προϋπόθεση βέβαια να γίνει σωστά).

 • Η ηχομόνωση ενός κτιρίου μπορεί να βελτιωθεί έως 8 dB, προσφέροντας παράλληλα μείωση του θορύβου της πόλης καθώς ο ήχος απορροφάται από τη μαλακή επιφάνεια της πράσινης ταράτσας και δεν αντανακλάται.

 • Προστασία του κτιρίου

Τέλος, μια πράσινη ταράτσα προστατεύει το κτίριο από παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν φθορές όπως το χαλάζι, οι απότομες εναλλαγές τις θερμοκρασίας, η βροχή, οι ηλιακές ακτίνες UV κ.α.

Στον σχεδιασμό μιας πράσινης στέγης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες:

 1. Στατική Επάρκεια: Υπολογισμός των επιπλέον φορτίων στη στατική μελέτη των νέων κτιρίων και έλεγχος στατικής επάρκειας για τα υφιστάμενα κτίρια.
 2. Στεγάνωση της τελικής δομικής επιφάνειας και αντιριζική προστασία αυτής.
 3. Πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση για μείωση των ενεργειακών απωλειών με υλικά επίστρωσης φιλικά προς το περιβάλλον και χρώματα που να απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία.
 4. Τοποθέτηση ελαφρών εδαφικών μειγμάτων για τη μικρότερη επιβάρυνση του στατικού φορέα.
 5. Αποστράγγιση – εξασφάλιση απορροής πλεονάζουσας ποσότητας νερού και απορροής ομβρίων.
 6. Κατάλληλο σύστημα άρδευσης ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των φυτών και να εξοικονομείται νερό και ενέργεια.
 7. Η επιλογή των φυτών να γίνεται με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε κλιματικής ζώνης για τη δημιουργία μικροκλίματος και την άμεση προσαρμογή, εγκατάσταση και ανάπτυξη αυτών.
 8. Τα φυτά που προτείνονται, να ανήκουν στην Ελληνική και ευρύτερη Μεσογειακή χλωρίδα με στόχο τη βιοποικιλότητα, να μην έχουν μεγάλες ανάγκες άρδευσης, να μπορούν να προσαρμόζονται και να αναπτύσσονται εύκολα.

Το κόστος κατασκευής μιας πράσινης στέγης μπορεί να έχει μεγάλες διακυμάνσεις που εξαρτώνται από τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει κανείς. Μια μέση τιμή, όμως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κοντά στα 30€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να παραθέσω την απάντηση μεγάλης βρετανικής εταιρείας, που έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση των στεγών των κτιρίων, στην ερώτηση: Ποιοι λόγοι οδηγούν τους πελάτες σας στην απόφαση για δημιουργία πράσινης στέγης;
Οι πελάτες μας επιλέγουν να κατασκευάσουν μια πράσινη στέγη καθώς έτσι προσθέτουν ενδιαφέρον και ποικιλία στο κτίριο το οποίο μεταφράζεται σε αύξηση της αξίας του ακινήτου τους. Από περιβαλλοντολογική άποψη, η πράσινη στέγη μειώνει το διοξείδιο του άνθρακα τόσο σε επίπεδο μικροκλίματος με άμεσες επιπτώσεις στην καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των ενοίκων όσο και σε επίπεδο περιβάλλοντος γενικότερα.

Βαΐτσης Τριαντάφυλλος

Μηχανικός Περιβάλλοντος

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό ECON

Πηγές:

www.greenroofs.gr

Δ.Ι.Μπαμπίλης – Π. Λόντρα, Γ.Π.Α.

Τμήμα Α.Φ.Π. & Γ.Μ., Εργ. Γ. Υδρυλικής

THERMAL PERFORMANCE OF GREEN ROOFS THROUGH FIELD EVALUATION, Karen Liu and Bas Baskaran, National Research Council, Institute for Research in Construction

ΔΝΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Advertisements

Entry filed under: SAVE THE PLANET. Tags: .

Περιβαλλοντικές ευχές για το 2009 Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Ημερολόγιο

Ιανουαρίου 2009
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Δεκ.   Φεβ. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Most Recent Posts


Αρέσει σε %d bloggers: